Gambie

Povinné očkování

  • Pro všechny osoby přijíždějící do země je povinné očkování proti žluté zimnici. Mělo by k němu dojít minimálně 10 dní před příjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Gambie, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze touto nemocí dochází zpravidla v odlehlých částech země prostřednictvím vody či jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje v případě dlouhodobějších cest do této africké země. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku s již infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – očkování se velmi důrazně doporučuje všem cestovatelům. Nakazit břišním tyfem se můžete zpravidla v odlehlejších oblastech mimo město, kde bývají horší hygienické podmínky.
  • Vzteklina – vakcínu by měly obdržet všechny osoby, jež plánují trávit alespoň část svého pobytu ve volné přírodě, kde by mohly přijít do styku s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje za předpokladu, že do Gambie míříte v období od prosince do června.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií existuje v celé zemi, antimalarika Chloroquine navíc nejsou v této zemi účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.