Afghánistán

Povinné očkování

  • U osob, které přijíždějí do Afghánistánu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je povinně vyžadováno očkování proti této nemoci. Dochází k němu zpravidla 10 dní před příjezdem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem se doporučuje zkontrolovat očkování proti spalničkám a tetanu.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem, kteří toto očkování ještě nepodstoupili. Přenos nemoci zpravidla probíhá skrze kontaminovanou vodu či jídlo.
  • Hepatitida B – doporučuje se všem neočkovaným osobám, které se do Afghánistánu chystají na delší časové období. Důraznější doporučení pak platí pro ty, jež v Afghánistánu mohou přijít do kontaktu s lidskou krví či jinými lidskými tekutinami či v zemi plánují podstoupit lékařský zákrok.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem, kteří toto očkování v průběhu posledních třech let nepodstoupili. Zvýšené riziko nákazy platí ve venkovských oblastech, kde může dojít ke kontaminaci prostřednictvím infikované vody či jídla.
  • Vzteklina – očkování proti této nemoci je doporučováno všem osobám, které plánují trávit svůj čas pod otevřeným nebem, například při kempování či stanování. Obzvláště se pak doporučuje osobám, které často přicházejí do kontaktu se zvířaty a dětem, jež mají tendenci si se zvířaty hrát.
  • Dětská obrna – očkování proti této nemoci se doporučuje všem osobám. Obvykle však stačí očkování, které většina lidí podstoupí v dětství a jež má doživotní účinnost.

Malárie

  • Riziko nakažení malárií je poměrně vysoké mezi dubnem a prosincem ve všech oblastech s nadmořskou výškou do 2 000 metrů nad mořem.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.