Alžírsko

Povinné očkování

  • Osoby starší jednoho roku, jež do Alžírska přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinni předložit doklad o absolvovaném očkování proti této nemoci. K očkování navíc musí dojít minimálně 10 dní před vstupem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Alžírska, nechte si ověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se radí všem cestujícím. K nákaze hepatitidou typu B dochází v oblatech země s horší hygienou prostřednictvím kontaminované vody či jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje všem osobám, které do Alžírska odjíždějí na delší dobu. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni cestovatelé. Břišní tyfus se vyskytuje zejména v odlehlejších částech země, hlavním zdrojem nákazy bývá infikovaná voda či jídlo.
  • Vzteklina – očkování se nabízí těm osobám, jež plánují trávit alespoň část svého pobytu v Alžírsku ve volné přírodě. Právě tam by mohlo dojít k nákaze, jejímž hlavním zdrojem bývají infikovaná zvířata.

Malárie

  • Téměř bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.