Angola

Povinné očkování

  • Očkování proti žluté zimnici se vyžaduje od všech osob cestujících do Angoly. K vakcinaci musí dojít alespoň 10 dní předem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Angoly, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestujícím. Nakazit hepatitidou A se můžete například po konzumaci kontaminované vody či jídla.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, jež se do Angoly chystají přicestovat na delší dobu. K nákaze hepatitidou B dochází například při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví či po absolvování lékařského zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem turistům, jež nebyli naočkováni v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete třeba po konzumaci kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – vakcínu by měli obdržet ti cestovatelé, jež se v průběhu svého pobytu v Angole budou pohybovat i ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s nemocnou zvěří.

Malárie

  • Nakazit malárií se můžete ve všech regionech Angoly. Léky Chloroquine proti malárii zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.