Antigua a Barbuda

Povinné očkování

  • Pokud přijíždíte z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, může po vás být vyžadován doklad o očkování. K němu by mělo dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete na Antiguu a Barbudu, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v oblastech země s nižší hygienou.
  • Hepatitida B – očkování je doporučováno cestovatelům, kteří budou v zemi pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem osobám, jež nebyly očkovány během posledních tří let. Onemocnět můžete třeba po požití kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje těm cestovatelům, u nichž je vyšší riziko nákazy, zejména v důsledku pobytu ve volné přírodě.

Malárie

  • Nehrozí.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.