Argentina

Povinné očkování

  • Žádné.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Argentiny si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování se doporučuje všem osobám od devíti měsíců věku, jež budou cestovat do zalesněných oblastí na severovýchodě země u hranic s Paraguayí a Brazílií.
  • Hepatitida A – vakcínu by měli obdržet všichni cestovatelé. Riziko nákazy je nejvyšší v odlehlejších částech země, kde je hygiena na nižší úrovni.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, které budou v Argentině pobývat delší dobu nebo nebo v průběhu svého pobytu přijdou do styku s krví či jinou tělní tekutinou infikovaného pacienta.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem, kdo mají namířeno do Argentiny. Břišní tyfus je možné chytit například z nebalené vody či špatně upraveného jídla, a to zejména v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje všem osobám, jež budou v průběhu pobytu přicházet do přímého kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Malárie se běžně vyskytuje v argentinských provinciích Salta a Jujuy (při hranici s Bolívií), Misiones a Corrientes (poblíž hranic s Paraguayí) a v okolí vodopádů Iguaçu.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.