Arménie

Povinné očkování

  • Žádné povinné očkování

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Arménie si nechte ověřit platnost očkování proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování proti této chorobě se doporučuje všem cestujícím. K nákaze pak dochází prostřednictvím kontaminovaného jídla či vody.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám, jež budou v Arménii pobývat dlouhodobě. Riziko nákazy roste třeba při kontaktu s infikovanou lidskou krví či jinými tělesnými tekutinami.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje osobám, jež přicházejí často do kontaktu se zvěří. Jedná se tak zpravidla o veterináře, zoology, ale i turisty, jež plánují kempovat v přírodě.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií je v Arménii naprosto minimální, když byl poslední případ zaznamenán v roce 2006. Očkování tak není nutné, přesto se chraňte před komáry.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.