Aruba

Povinné očkování

  • Po cestujích, jež na Arubu přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje očkování proti této nemoci. K očkování musí dojít s předstihem alespoň 10 dní.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na Arubu si nechte prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace proti této nemoci se doporučuje všem cestovatelům. Nejvyšší míra rizika nákazy je v odlehlejších částech země, přičemž nakazit se můžete třeba z vody a jídla.
  • Hepatitida B – očkování je doporučováno zejména osobám, které budou v této karibské zemi trávit delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikovaného či v při lékařském zákroku v zařízení se sníženým hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly obdržet všechny osoby, které nebyly očkovány v průběhu posledních tří let. Nakazit břišním tyfem se můžete nejčastěji při konzumaci zdravotně závadné, zpravidla nebalené vody.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze těm cestovatelům, jež přijdou v průběhu pobytu na Arubě do kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.