Atypická pneumonie

Projevy nemoci

Atypická pneumonie je typ zánětlivého onemocnění plic, které způsobuje více než jeden virový patogen. Mezi příznaky této nemoci se řadí horečka, bolesti hlavy, bolest svalů a bronchopneumonie. Nakazit se můžete například při dýchání kontaminovaného vzduchu.

Léčba

Při léčbě atypické pneumonie nezabírají klasická antibiotika, je tedy nutné pacienta hospitalizovat a dodávat mu účinné látky vnitrožilně.

Možné komplikace

Mezi možné komplikace patří hemolytická anémie či selhání plic a následná smrt pacienta.

Možnosti prevence

Proti této nemoci bohužel neexistuje žádné účinné očkování ani žádné preventivní doporučení.


Uveřejněno

v

od

Značky: