Austrálie

Povinné očkování

  • Doklad o očkování proti žluté zimnici se vyžaduje jednak od osob, které přijíždějí přímo z oblastí s endemickým výskytem této nemoci a jednak od osob, jež v této zemi pobývali alespoň 6 dní (v případě Fidži 10 dní).

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Austrálie si nechte zkontrolovat platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, u nichž existuje reálné riziko nákazy touto nemocí. Onemocnět můžou v důsledku pohlavního styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou či po lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení s velmi špatnou hygienou.
  • Japonská encefalitida – doporučuje se v případě návštěvy úplného severu Austrálie a oblasti Torres Strait.
  • Vzteklina – vakcinaci by měli podstoupit jen ti cestovatelé, jež přijdou v průběhu pobytu v Austrálii do styku s volně žijícími zvířaty.

Malárie

  • Nehrozí.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.