Bahamy

Povinné očkování

  • Cestovatelé, jež na Bahamy míří z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí po příjezdu prokázat dokladem o očkování proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na Bahamy si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám, nejvyšší riziko nákazy pak je v místech s nízkou hygienou, jako jsou odlehlá místa a menší vesnice.
  • Hepatitida B – vakcinováni by měli být jen ti cestovatelé, kteří budou na Bahamách delší dobu. Nakazit se mohou mimo jiné při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či v případě lékařského zákroku v zařízení s nedostatečným standardem hygieny.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kterým nebyla protilátka aplikována v průběhu posledních tří let. K nákaze dochází nejčastěji v malých městech a na vesnicích, kde je složitější dodržovat všechna pravidla správné hygieny.
  • Vzteklina – protilátky by měly být podány jen těm osobám, které v průběhu pobytu na Bahamách přijdou do styku s volně pobíhajícími zvířaty.

Malárie

  • Vyskytuje se pouze na ostrově Great Exuma.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.