Bangladéš

Povinné očkování

  • Přijíždíte-li do Bangladéše ze země s endemickým výskytem žluté zimnice, budete po příjezdu požádáni o předložení dokladu o absolvování očkování proti této nemoci. To je navíc nutné podstoupit alespoň 10 dní před vstupem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než vycestujete, nechte si ověřit platnost očkování proti spalničkám, dětské obrně a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž k nákaze dochází nejčastěji skrze infikovanou vodu a jídlo.
  • Hepatitida B – vakcinaci by měli podstoupit všichni, kdo se do Bangladéše vydávají na delší pobyt. Hlavními hrozbami nákazy bývají lékařské zákroky ve střediscích s nízkým hygienickým standardem, kontakt s infikovanou lidskou krví či jinou tělní tekutinou a pohlavní styk.
  • Břišní tyfus – očkování proti této nemoci se doporučuje všem osobám. Nakazit se můžete zejména v odlehlých oblastech s horší hygienou, nejčastěji prostřednictvím špatné vody a jídla.
  • Vzteklina – podání vakcíny je radno cestovatelům, jež se budou zdržovat ve volné přírodě, kde mohou přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Japonská encefalitida – vakcinaci proti této chorobě stačí podat buď v případě cesty do odlehlých zemědělských oblastí, nebo v momentě, kdy se japonská encefalitida začne rapidně šířit.

Malárie

  • Hrozba nákazy malárií je aktuální ve všech oblastech Bangladéše s výjimkou hlavního města Dháka. V případě vakcinace se nepodávají antimalarika Chloroquine, neboť v Bangladéši nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.