Barbados

Povinné očkování

  • Všichni cestující, kteří na Barbados cestují z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí prokázat dokladem stvrzujícím očkování proti této nemoci. K očkování musejí dojít s předstihem alespoň deseti dní.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odletem na Barbados si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům, přičemž k nákaze touto nemocí dochází zpravidla v odlehlých částech země.
  • Hepatitida B – očkování je doporučováno především těm osobám, jež budou v zemi trávit delší časové období. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, kteří nebyli očkováni během uplynulých tří let. K nákaze břišním tyfem dochází nejčastěji v odlehlejších částech země, kde není tak snadné dbát na správnou hygienu. Vyvarovat byste se tak měli zejména pití nebalené vody.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze těm cestovatelům, kteří v průběhu pobytu na Barbadosu přijdou do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.