Barma (Myanmar)

Povinné očkování

  • Přijíždíte-li do Bangladéše ze země s endemickým výskytem žluté zimnice, budete po příjezdu požádáni o předložení dokladu o absolvování očkování proti této nemoci. To je navíc nutné podstoupit alespoň 10 dní před vstupem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si nechte prověřit platnost očkování proti spalničkám, dětské obrně a tetanu.
  • Hepatitida A – podání vakcíny se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze hepatitidou A dochází skrze infikovanou vodu a potraviny.
  • Hepatitida B – očkování by měly podstoupit osoby, které budou v Barmě pobývat dlouhodobě. K nákaze nejčastěji dochází při pohlavním styku, při lékařském zákroku v nemocnici se špatným hygienickým standardem či při kontaktu s infikovanou krví.
  • Břišní tyfus – vakcinace proti břišnímu tyfu se rovněž doporučuje všem cestovatelům. Zvýšené riziko nákazy je pak v odlehlých oblastech se špatnou hygienou. Choroba se šíří infikovanými potravinami a vodou.
  • Vzteklina – očkování proti vzteklině by měli absolvovat ti, kdo se chystají pobývat většinu času v Barmě ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.
  • Japonská encefalitida – vakcínu proti této chorobě by měli dostat jen ti, kdo cestují do odlehlých zemědělských oblastí. Očkování přichází na řadu i v momentě, kdy se japonská encefalitida začne šířit ve velkém.

Malárie

  • Nákaza malárií hrozí ve všech oblastech s nadmořskou výškou do 1 000 metrů. Výjimkou jsou města Rangún a Yankoun (dříve známo jako Mandalay).

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.