Belize

Povinné očkování

  • Od cestujících, kteří do Belize přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se požaduje certifikát stvrzující očkování proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Belize si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, přičemž riziko nákazy je vyšší zejména ve venkovských oblastech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – očkování je doporučováno osobám, které v Belize budou pobývat delší dobu. Nakazit se mohou zejména při pohlavním styku s infikovaným jedincem, při kontaktu s jeho krví či jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcína by měla být podána všem těm, kdo nebyli očkovaní v průběhu posledních tří let. Onemocnět můžete nejčastěji v důsledku požití nebalené vody či špatného jídla v oblastech s horší hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze osobám, které v průběhu pobytu přijdou do kontaktu s potenciálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Nakazit malárií se můžete ve všech oblastech země s výjimkou hlavního města Belize City.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.