Benin

Povinné očkování

  • Cestovatelé mířící do Beninu se musejí povinně očkovat proti žluté zimnici, a to nejpozději 10 dní před odletem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. Nejvyšší riziko nákazy hepatitidou typu A skrývá voda v odlehlejších částech země.
  • Hepatitida B – očkovat by se měli nechat cestovatelé, jež v této africké zemi plánují dlouhodobější pobyt. K nákaze hepatitidou typu B může dojít například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou, popřípadě při absolvování lékařského zákroku v zařízení s nízkým hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se důrazně doporučuje všem osobám, jež ho neabsolvovaly v průběhu posledních třech letech. Nejvyšší riziko nákazy břišním tyfem je v odlehlejších oblastech Beninu.
  • Vzteklina – vakcínu by měli obdržet všichni, kdo plánují pobývat ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – vakcinace se doporučuje pouze v případě, je-li návštěva Beninu naplánována na měsíce prosinec až červen.

Malárie

  • Malárie je rizikem v celé zemi; antimalarika Chloroquine zde navíc nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.