Bolívie

Povinné očkování

  • Všechny osoby přijíždějící do Bolívie musejí být povinně očkovány proti žluté zimnici. Doklad o vakcinaci, přeložený do španělštiny, se po příjezdu předkládá ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Bolívie, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kteří cestují do této země. Nakzit se mohou zejména při konzumaci vody a jídla v oblastech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována těm osobám, jež v Bolívii budou pobývat delší dobu. Nakazit se mohou například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – očkování je doporučováno všem osobám, jemž nebyla vakcína podána během posledních tří let. Břišním tyfem je možné se nakazit třeba při konzumaci nebalené vody v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – doporučuje se těm cestovatelům, jež budou trávit určitý čas ve volné přírodě, kde mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Vyskytuje se v regionech Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz (nikoliv však v samotném městě), Pando, Santa Cruz a Tarija. Antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.