Bulharsko

Povinné očkování

  • Není

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Bulharska, nechte si prověřit platnost očkování proti tetanu, záškrtu spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. K nákaze nejčastěji dochází skrze infikovanou vodu či jídlo.
  • Hepatitida B – doporučuje se všem neočkovaným osobám, u nichž existuje vyšší riziko nákazy v důsledku pohlavního styku s infikovanou osobou, při kontaktu s nakaženou krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.

Malárie

  • Žádné riziko

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.