Burkina Faso

Povinné očkování

  • Všechny osoby starší jednoho roku se alespoň 10 dní před cestou do Burkina Faso musejí povinně očkovat proti žluté zimnici.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Burkina Faso, nechte si pro jistotu ověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestujícím. Nakazit se můžete nejčastěji v odlehlejších částech země prostřednictvím vody či jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace se radí pouze těm cestovatelům, kteří do tohoto afrického státu cestují na delší dobu. K nákaze dochází třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou, popřípadě při lékařském zákroku ve zdravotnickém zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni cestovatelé, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech let. Onemocnět břišním tyfem můžete nejčastěji prostřednictvím kontaminované vody či jídla v odlehlejších oblastech země.
  • Vzteklina – protilátky by být aplikovány těm osobám, jež plánují trávit určitý čas ve volné přírodě a mohou tak narazit na infikovanou zvěř.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje pouze, je-li pobyt naplánován v období od prosince do června.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje napříč celým územím Burkina Faso.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.