Burundi

Povinné očkování

  • Pro všechny osoby starší než jeden rok je povinné očkování proti žluté zimnici, přičemž k vakcinaci musí dojít s minimálně desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Burundi si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám cestujícím do této africké země. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji po konzumaci jídla či vody v odlehlejších oblastech země.
  • Hepatitida B – očkují se zpravidla všichni, kdo míří do Burundi na delší časové období. Nakazit hepatitidou typu B se můžete například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – naočkováni by měli být všichni, kdo neobdrželi vakcínu v průběhu posledních třech let. Břišní tyfus se skrývá například ve vodě a v jídle v místech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje těm cestujícím, jež během pobytu v Burundi přijdou do styku se zvířaty.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje na celém území státu Burundi. Antimalarika Chloroquine zde nejsou účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.