Čad

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé starší jednoho roku se musejí povinně očkovat proti žluté zimnici. Vakcína musí být podána alespoň 10 dní před příjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Čadu, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází zpravidla v místech se špatnou hygienou prostřednictvím kontaminované vody či jídla.
  • Hepatitida B – vakcínu by měli obdržet cestovatelé, jež se do této země chystají na delší časové období. Nakazit hepatitidou typu B se mohou například při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví nebo jinou tělní tekutinou, či v případě lékařského zákroku v zařízení s velmi špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – vakcinace se důrazně doporučuje všem turistům, kteří nebyli očkováni v průběhu posledních třech letech. Nejvyšší riziko nákazy břišním tyfem skrývá voda a jídlo v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje cestovatelům, jež budou trávit alespoň část svého pobytu ve volné přírodě, kde mohou narazit na infikovanou zvěř.
  • Meningokoková meningitida – očkováni by měli být ti cestující, jež se do Čadu chystají v období od prosince do června.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje ve všech regionech Čadu, antimalarika Chloroquine zde navíc nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.