Černá Hora

Povinné očkování

  • Není

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Černé Hory, nechte si raději prověřit platnost vakcíny proti tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje v případě cest do odlehlejších částí Černé Hory, kde může v důsledku nižší hygieny dojít k nákaze.
  • Hepatitida B – očkování by měly podstoupit všechny osoby, u nichž je vyšší riziko nákazy touto nemocí. Ta se přenáší zejména při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví nebo jinou tělní tekutinou nebo v lékařském zařízení se špatným hygienickým standardem.

Malárie

  • Žádné riziko

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.