Chile

Povinné očkování

  • Všichni cestovatelé přijíždějící do Chile z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Certifikát o vakcinaci se musí předložit ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odcestujete do Chile, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy touto nemocí je v odlehlejších oblastech země.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje osobám, které mohou přijít do styku s krví infikované osoby či budou podstupovat lékařský zákrok ve zdravotnickém zařízení se špatnou úrovní hygieny.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli obdržet všichni ti, kdo nebyli naočkováni v průběhu posledních tří let. K nákaze břišním tyfem dochází mimo jiné po konzumace kontaminované vody či jídla, nejčastěji v odlehlejších oblastech země.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje těm osobám, jež v Chile mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.