Čína

Povinné očkování

  • Od všech lidí včetně dětí, jež cestují do Číny z endemických oblastí výskytu žluté zimnice, je vyžadováno potvrzení o očkování proti této nemoci. K očkování by mělo dojít s alespoň desetidenním předstihem, přičemž děti do 9 měsíců věku by z bezpečnostních důvodů očkování podstupovat neměli. Rodičům těchto dětí se tak radí cestu odložit.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Číny, nechte si zkontrolovat platnost očkování proti před cestou do Kazachstánu si nechte zkonstrolovat platnost očkování proti spalničkám a tetanu.
  • Dětská obrna – v případě cesty do regionu Sin-ťiang si nechte dát vakcínu i proti této nemoci.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem osobám. K nákaze dochází nejčastěji prostřednictvím infikované vody a jídla.
  • Hepatitida B – vakcínu by měli dostat ti, kdo do Číny cestují na delší časové období a mohou tak přijít do styku s infikovanou lidskou krví nebo třeba podstoupí lékařský zákrok v zařízení s nízkým hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinaci by měli podstoupit všichni cestující. Riziko nákazy břišním tyfem značně vzrůstá v odlehlých oblastech země se špatnými hygienickými podmínkami. K přenosu nemoci dochází nejčastěji prostřednictvím infikované vody a jídla.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje všem osobám, jež by mohly přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.
  • Japonská encefalitida – proti této chorobě byste se měli nechat očkovat v případě, kdy plánujete návštívit odlehlé farmářské oblasti nebo pokud je známá akutní hrozba epidemie.

Malárie

  • Nezanedbatelné riziko nákazy malárií je v provinciích An-chuej, Jün-nan a Chaj-nan. Mnohem menší riziko v měsících květen až prosinec pak je i v oblastech do nadmořské výšky 1 500 metrů.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.