Creutzfeldt-Jakobova nemoc

Projevy nemoci

Creutzfeldt-Jakobova nemoc je vážné, smrtelné onemocnění, které napadá mozkovou tkáň a centrální nervovou soustavu. Mezi první příznaky této nemoci je rychlý nástup demence a následná ztráta paměti, změny v chování a silné halucinace. Nemoc se může plně rozvinout v průběhu několika týdnů či měsíců. Přenos nemoci probíhá zpravidla děděním či při konzumaci částí infikovaných zvířat.

Léčba

Proti této nemoci nebyla doposud vynalezena žádná účinná protilátka.

Možné komplikace

Creutzfeldt-Jakobova nemoc je bohužel smrtelná nemoc, ačkoliv v současné době probíhají intenzivní testy a výzkumy.

Možnosti prevence

V zájmu zvýšené prevence proti Creutzfeldt-Jakobově nemoci všechny nemocnice důsledně dodržují pravidlo nulové tolerance přijímání krve či jiných transplantačních materiálů od dárců, jež by mohli být touto nemocí potenciálně nakaženi.


Uveřejněno

v

od

Značky: