Demokratická republika Kongo

Povinné očkování

  • Očkování proti žluté zimnici je vyžadováno od všech osob starších jednoho roku. K vakcinaci musí dojít alespoň 10 dní před odjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Demokratické republiky Kongo si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem osobám. K nákaze dochází nejčastěji prostřednictvím jídla a vody v místech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestovatelům, jež do Demokratické republiky Kongo pojedou na delší dobu. Nakazit se mohou například při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikované osoby či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem osobám, jež nebyly očkovány během posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete třeba po požití kontaminované vody či jídla, a to zejména v oblastech se špatným hygienickým standardem.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány všem těm, kdo se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijítdo kontaktu s potenciálně nakaženou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje na celém území Demokratické republiky Kongo. Léky Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.