Dominika

Povinné očkování

  • Všechny osoby, které na Dominiku přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně očkovat proti této nemoci. K vakcinaci musí dojít s alespoň desetidenním předstihem, přičemž doklad se předkládá ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, jež míří na ostrov Dominika. Vyšší riziko nákazy je v místech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinováni by měli být všichni ti, kdo se chystají na Dominice pobývat delší dobu. Nakazit se mohou při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či v případě lékařského zákroku ve středisku se špatnou úrovní hygieny.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům. Ti by se měli vyvarovat zejména konzumaci nebalené vody a jídel připravovaných ve špinavém prostředí.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje pouze osobám, které mohou v průběhu pobytu přijít do styku s infikovanými zvířaty.

Malárie

  • Není.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.