Dominikánská republika

Povinné očkování

  • Žádné.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Dominikánské republiky si nechte ověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko je v odlehlejších částech země a na vesnicích. Vyvarujte se tak třeba konzumaci nebalené vody.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří budou v Dominikánské republice dlouhodobě. Onemocnět touto chorobou mohou například v důsledku pohlavního styku s infikovanou osobou, při kontaktu s krví nemocného či v případě lékařského zákroku v nemocnici s nedostatečnou hygienou.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám, přičemž nejvyšší riziko nákazy je zpravidla ve vesnicích a podobných odlehlých místech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – doporučuje se všem cestovatelům, jež v průběhu pobytu v Dominikánské republice mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje na celém území Dominikánské republiky, jedinými výjimkami jsou města Santo Domingo a Santiago.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.