Džibutsko

Povinné očkování

  • Od všech cestovatelů je vyžadován doklad o očkování proti žluté zimnici.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Džibutska, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze dochází nejčastěji při konzumaci vody a jídla v oblastech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – očkování se radí jen těm cestujícím, kteří budou v Džibutsku pobývat delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkováni během posledních tří let. Onemocnět břišním tyfem můžete mimo jiné po požití kontaminované vody či jídla.
  • Vzteklina – naočkovány by měly být ty osoby, jež v průběhu pobytu v Džibutsku přijdou do styku a potencionálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Nákazit malárií se můžete napříč celým Džibutskem. Očkování je proto nutností, avšak je třeba počítat s faktem, že antimalarika Chloroquine v této oblasti nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.