Egypt

Povinné očkování

  • Není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Egypta si nechte prověřit platnost vašeho očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji v odlehlých místech se špatnou hygienou prostřednictvím vody či jídla.
  • Hepatitida B – doporučuje se v případě dlouhodobějších cest. K nákaze hepatitidou B dochází třeba při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví nebo při lékařském zákroku v zařízení s velmi špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus doporučuje se všem osobám. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlých částech země se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování by měli podstoupit cestovatelé, jež budou trávit čas ve volné přírodě, kde by mohli přijít do styku s nakaženým zvířetem.

Malárie

  • Malé riziko nákazy je pouze v oblasti El Faiyum.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.