Ekvádor

Povinné očkování

  • Očkování proti žluté zimnici se vyžaduje od všech cestovatelů, kteří do země přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem této nemoci. Vakcína musí být podána s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Ekvádoru, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – doporučuje se všem osobám, které budou pobývat v poříčí amazonského pralesa.
  • Hepatitida A – radí se všem cestovatelům, nakazit se můžete při požití kontaminované vody či jídla, a to zejména v oblastech s nižší hygienou.
  • Hepatitida B – očkovány by měly být všechny osoby, jež budou v této zemi pobývat delší dobu. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku s nemocným člověkem, při kontaktu s její krví nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je ve vesnicích a v menších městech, kde není hygiena na příliš vysoké úrovni.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány těm turistům, jež přijdou do styku s potenciálně infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje pouze v oblastech s nadmořskou výškou do 1 500 metrů. Ve městě Quito ani na Galapágách tak nákaza nehrozí. Je však nutné brát v potaz, že antimalarika Chloroquine zde nepůsobí.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.