Eritrea

Povinné očkování

  • Všechny osoby cestující do Eritrey se musejí povinně podrobit očkování proti žluté zimnici. K očkování musí dojít alespoň s desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem si raději nechte zkontrolovat platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám, přičemž největší nebezpečí nákazy je v oblastech s velmi špatnou hygienou. Vyvarujte se proto konzumace potenciálně nebezpečného jídla a vody.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje cestovatelům, jež se do Eritrey vydávají na delší dobu. Nakazit se mohou při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví či jinou tělní tekutinou nebo třeba při lékařském zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – na očkování by se měli dostavit všichni cestovatelé, kteří nebyli vakcinováni v průběhu posledních třech letech. K nákaze břišním tyfem nejčastěji dochází prostřednictvím infikované vody či jídla v odlehlejších částech země.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje v případě, přijdete-li v průběhu svého pobytu v Eritrey do kontaktu s potenciálně infikovanou zvěří.
  • Meningokoková meningitida – doporučuje se pouze v případě, je-li cesta naplánována na období mezi prosincem a červnem.

Malárie

  • Malárie hrozí ve všech částech země s nadmořskou výškou do 2 200 metrů s výjimkou Asmary. Antimalarika Chloroquine zde nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.