Fidži

Povinné očkování

  • Cestovatelé, kteří na Fidži přijíždění z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, popřípadě v této zemi pobývali alespoň šest dní, musejí předložit doklad o vakcinaci proti této nemoci. K očkování musí dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na Fidži si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – doporučuje se všem cestovatelům, jež míří do této ostrovní země. Nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších oblastech s horší hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje těm osobám, u kterých je zvýšené riziko nákazy touto nemocí. Onemocnět můžete například po pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou nemocného pacienta, popřípadě při absolvování lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž riziko nákazy vzrůstá s cestami do menších vesnic.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.