Filipíny

Povinné očkování

  • Od všech osob, jež na Filipíny přijíždějí z oblastí endemického výskytu žluté zimnice, se vyžaduje očkování proti této nemoci. To je nutné podstoupit alespoň s desetidenním předstihem, přičemž doklad o něm se předkládá ihned po příletu.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do na Filipíny si nechte prověřit platnosti očkování proti dětské obrně, záškrtu, spalničkám a tetanu.
  • Hepatitida A – očkování proti této chorobě by měli absolvovat všichni cestovatelé. Nemoc se nejčastěji přenáší infikovanou vodou a jídlem.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje jen v případě delších pobytů. Hepatitida B se šíří například při pohlavním styku, krví či jinými tělními tekutinami.
  • Břišní tyfus – očkovat by se měli nechat všichni cestovatelé. Hrozba nákazy břišním tyfem je vyšší zejména v odlehlých oblastech s horšími hygienickými podmínkami.
  • Vzteklina – očkují se jen ty osoby, které budou trávit určitý čas ve volné přírodě, kde by mohly přijít do styku se zvěří nakaženou touto nemocí.
  • Japonská encefalitida – vakcinace se provádí jen v případě dlouhodobějších cest do zemědělských regionů země nebo v případě aktuální hrozby epidemie japonské encefalitidy.

Malárie

  • Malárie hrozí na celých Filipínách, o něco menší riziko je pouze v městských aglomeracích a na ostrově Cebu.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.