Francouzská Guyana

Povinné očkování

  • Pro všechny cestovatele je povinná vakcinace proti žluté zimnici, očkování je navíc nutné absolvovat alespoň deset dní před odjezdem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Francouzské Guyany si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v místech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcína by měla být aplikována všem osobám, jež ve Francouzské Guyaně budou pobývat delší dobu. K nákaze může dojít při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví, popřípadě při lékařském zákroku v zařízení se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům; nejvyšší riziko nákazy je ve vesnicích a na malých městech, kde je špatná úroveň hygieny.
  • Vzteklina – očkováni by měli být všichni, kdo v průběhu pobytu ve Francouzské Guyaně mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Hrozí ve všech oblastech země, jedinými výjimkami je město Cayenne a ostrov Ile du Diable.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.