Francouzská Polynésie

Povinné očkování

  • Všechny osoby, které do Francouzské Polynésie přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně prokázat dokladem stvrzujícím očkování proti této nemoci. K němu navíc musí dojít s předstihem minimálně deseti dní.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než ocestujete do Francouzské Polynésie, nechte si prověřit platnost očkovací vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, přičemž k přenosu nemoci může dojít například prostřednictvím infikované vody.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje zejména osobám, které budou ve Francouzské Polynésii pobývat dlouhodobě. K nákaze může dojít při pohlavním styku, při kontaktu s krví či jinou tělní tekutinou infikovaného či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům, kteří nebyli očkováni během posledních tří let. Vyšší riziko nákazy touto nemocí je zejména ve vesnicích a v odlehlých oblastech, kde je hygiena na horší úrovni.

Malárie

  • Bez rizika.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.