Gabon

Povinné očkování

  • Od všech osob starších jednoho roku je vyžadováno očkování proti žluté zimnici, přičemž vakcína musí být aplikována s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Gabonu si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Nejvyšší riziko nákazy hepatitidou A se skrývá v oblastech země se špatnou hygienou. Nemoc se šíří například kontaminovanou vodou a jídlem.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje osobám, jež se do Gabonu chystají odcestovat na delší dobu. K nákaze hepatitidou typu B dochází například při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem osobám, jež nebyly naočkovány v průběhu posledních třech letech. Nákaza břišním tyfem se šíří převážně ve venkovských oblastech prostřednictvím jídla a vody.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje cestovatelům, jež budou trávit alespoň část svého pobytu v Gabonu ve volné přírodě, kde by mohli přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Nakazit malárií se můžete na celém území Gabonu, kde navíc nezabírají antimalarika Chloroquine.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.