Grenada

Povinné očkování

  • Osoby, které na Grenadu přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, musejí předložit doklad o očkování proti této nemoci. K vakcinaci musí dojít s minimálně desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Granady, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech země.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována zejména osobám, jež budou na Grenadě trávit delší časové období. Nakazit se mohou v důsledku pohlavního styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či po lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem osobám, riziko nákazy je vyšší v oblastech s nižší úrovní hygieny. Při cestách do odlehlejších částech země proto dbejte zvýšené opatrnosti.
  • Vzteklina – doporučuje se pouze těm osobám, u nichž je zvýšené riziko nákazy touto nemocí, která se na člověka nejčastěji přenáší ze zvířete.

Malárie

  • Není.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.