Guadeloupe

Povinné očkování

  • V případě cesty z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice je vyžadován certifikát stvrzující očkování proti této nemoci. Vakcína by přitom měla být podána s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem na Guadeloupe si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze může dojít například po požití kontaminované vody, raději tak dávejte přednost vodě balené.
  • Hepatitida B – doporučuje se jen v případě dlouhodobější cesty, přičemž k nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkováni by měli být všichni, jimž nebyly protilátky aplikovány v průběhu posledních tří let. Nejvyšší riziko nákazy břišním tyfem je na vesnicích a dalších odlehlých místech.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje jen v případě zvýšeného rizika nákazy touto nemocí. Jsou jí ohroženi zejména ti, jež se pohybují v blízkosti zvířat.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.