Guam

Povinné očkování

  • Žádné není.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou na Guam si nechte prověřit platnost vašeho očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v oblastech s velmi špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje zejména osobám, které na Guam míří dlouhodobě nebo u kterých je zvýšené riziko nákazy touto nemocí. K nákaze může dojít při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení s velmi špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se osobám, jež nebyly očkovány během uplynulých tří let. Nejvyšší riziko nákazy je v oblastech s horší úrovní hygieny, jako jsou třeba vesnice či odlehlé oblasti.

Malárie

  • Nevyskytuje se.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.