Guatemala

Povinné očkování

  • Od osob přijíždějících z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice se vyžaduje potvrzení o očkování proti této nemoci.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Guatemaly, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům mířícím do této středoamerické země. Onemocnět můžete mimo jiné po požití nebalené vody či infikovaného jídla.
  • Hepatitida B – vakcinace je doporučována osobám, které do Guatemaly cestují na delší dobu. Nakazit se mohou při pohlavním styku s infikovaným člověkem, při kontaktu s jeho krví či při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestovatelům, kteří nebyli vakcinováni v období posledních tří let. Nejvyšší riziko nákazy se skrývá v odlehlých oblastech země.
  • Vzteklina – protilátky by měly být aplikovány všem osobám, jež se v průběhu svého pohybu budou pohybovat v blízkosti potenciálně infikovaných zvířat.

Malárie

  • Reálné riziko nákazy malárií je pouze v odlehlých oblastech s nadmořskou výškou do 1 500 metrů.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.