Guinea-Bissau

Povinné očkování

  • Cestovatelé, jež do Guiney-Bissau přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinni předložit doklad o absolvovaném očkování. K němu musí dojít alespoň 10 dní před plánovaným příjezdem do země.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Guiney-Bissau, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – vakcince proti této nemoci se doporučuje všem cestovatelům.
  • Hepatitida A – očkovaní vůči hepatitidě typu A by měly být všichni cestovatelé. K nákaze může dojít prostřednictvím infikované vody či jídla zejména v částech země s horší hygienou.
  • Hepatitida B – vakcínu by měly obdržet ty osoby, jež do Guiney-Bissau míří na delší dobu. Hepatitida B se šíří nejčastěji při pohlavním styku s nemocnou osobou, při kontaktu s její krvou či jinou tělní tekutinou, anebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování se doporučuje všem cestovatelům. Břišný tyfus se skrývá ve vodě či v jídle v místech se špatnými hygienickými podmínkami.
  • Vzteklina – protilátky by měli dostat ti, jež se chystají pobývat alespoň určitou část svého pobytu ve volné přírodě, kde by mohou narazit na infikovanou zvěř.
  • Meningokoková meningitida – vakcinace se doporučuje pouze za podmínky, cestujete-li do země v měsících prosinec až červen.

Malárie

  • Malárie hrozí v celé zemi, antimalarika Chloroquine tu navíc nejsou účinná.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.