Guinea

Povinné očkování

  • Osoby, jež do Guiney ořijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice, jsou povinni předložit doklad o absolvovaném očkování. K němu by navíc mělo dojít alespoň s desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Guiney si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Žlutá zimnice – očkování by měly absolvovat všechny osoby starší devíti měsíců.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. K nákaze touto nemocí dochází zpravidla v odlehlejších oblastech země prostřednictvím infikované vody či potravin.
  • Hepatitida B – doporučuje se těm cestovatelům, jež do Guiney míří na delší dobu. Nemoc se šíří například při pohlavním styku s infikovanou osobou, při kontaktu s její krví či jinou tělní tekutinou nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – očkování je doporučováno všem cestovatelům, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v oblastech s velmi špatnou hygienou.
  • Vzteklina – protilátky by měli dostat ti cestovatelé, jež plánují strávit alespoň nějaký čas ve volné přírodě, kde by mohli narazit na infikovanou zvěř.
  • Meningokoková meningitida – očkování se doporučuje pouze za předpokladu, že v zemi budete pobývat v měsících prosinec až červen.

Malárie

  • Malárie je hrozbou v celé zemi, léky Chloroquine zde navíc nezabírají.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.