Guyana

Povinné očkování

  • Cestovatelé, jež do Guyany přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně proti této chorobě očkovat, a to s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Guyany si nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování je doporučováno všem osobám směřujícím do této země. K nákaze může dojít nejčastěji po konzumaci nebalené vody v oblastech s nižší úrovní hygieny.
  • Hepatitida B – vakcinace se doporučuje cestovatelům, kteří v Guyaně budou trávit delší dobu. Nakazit se mohou mimo jiné při pohlavním styku, při kontaktu s infikovanou krví či jinou tělní tekutinou nebo při lékařském zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – protilátky by měly být aplikovány všem osobám, jež nebyly naočkovány během uplynulých tří let. Onemocnět břišním tyfem můžete třeba po konzumaci nebalené vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje jen těm cestovatelům, kteří v průběhu pobytu přijdou do styku s volně pobíhající zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje ve všech odlehlejších oblastech s nadmořskou výškou do 900 m.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.