Haiti

Povinné očkování

  • Od cestovatelů, kteří přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se vyžaduje certifikát stvrzující očkování proti této nemoci. Vakcinaci je nutné postoupit s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete na Haiti, nechte si prověřit platnost vakcíny proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestovatelům. Vyšší riziko nákazy je v odlehlejších oblastech země, kde se doporučuje pít pouze balenou vodu.
  • Hepatitida B – doporučuje se osobám, jež budou na Haiti pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku s infikovaným, při kontaktu s jeho krví či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – očkováni by měli být všichni turisté, přičemž nejvyšší riziko nákazy je v odlehlejších částech země a na vesnicích.
  • Vzteklina – vakcína by měla být aplikována těm cestovelům, jež mohou v průběhu pobytu přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie je hrozbou na celém území Haiti.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.