Honduras

Povinné očkování

  • Všichni cestující, kteří do Hondurasu přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí proti této nemoci povinně očkovat. Certifikát je následně nutné po příletu předložit ke kontrole.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – než odjedete do Hondurasu, nechte si prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – očkování se doporučuje všem cestovatelům, přičemž nejvyšší míra rizika nákazy v oblastech s nižší hygienou. Pozor si dávejte zejména na nebalenou vodu.
  • Hepatitida B – vakcinaci by měli podstoupit všichni ti, kdo v zemi hodlají pobývat delší dobu. K nákaze může dojít třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví infikovaného nebo v případě lékařského zákroku v zařízení se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem osobám, které nebyly očkovány během posledních tří let. Nakazit se můžete třeba nebalenou vodou či jídlem, a to v oblastech se špatnou hygienou, jako jsou vesnice či menší města.
  • Vzteklina – očkování se doporučuje zejména osobám, které v průběhu pobytu mohou přijít do styku s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie se vyskytuje všech částech země s nadmořskou výškou do 1 000 metrů.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.