Indie

Povinné očkování

  • Doklad o očkování proti žluté zimnici se vyžaduje jednak od všech cestovatelů, jež do Indie přijíždí z oblastí s endemickým výskytem této nemoci a jednak od lidí, kteří v těchto zemích v poslední době pobývali alespoň 10 dní. Očkování je nutné absolvovat přinejmenším 10 dní před datem příjezdu do Indie, přičemž riziko očkování dětí mladších 9 měsíců je tak velké, že je vhodnější cestu odložit.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před odjezdem do Indie si nechte překontrolovat platnosti očkování včetně těch proti spalničkám a tetanu.
  • Dětská obrna – než odjedete, nechte si provést vyšetření na množství protilátek proti této nemoci a případně podstupte dodatečné očkování.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. Přenos hepatitidy A probíhá nejčastěji prostřednictvím vody a jídla.
  • Hepatitida B – očkování se doporučuje všem cestovatelům, jež do Indie jedou na delší časové období. Nemoc se přenáší nejčastěji lidskou krví, ale i dalšími tělesnými tekutinami, při pohlavním styku a v lékařských zařízeních se špatným hygienickým standardem.
  • Břišní tyfus – vakcínu by měli dostat všichni cestovatelé. Vyšší riziko nákazy touto chorobou je zejména v odlehlých oblastech s velmi špatnou hygienou. Nakazit se můžete z infikovaného jídla či vody.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje všem osobám, jež budou trávit většinu času v přírodě, a mohou tak přijít do kontaktu s nakaženou zvěří.
  • Japonská encefalitida – proti této nemoci se stačí nechat očkovat jen v případě, kdy buď budete cestovat do odlehlých zemědělských oblastí nebo v okamžik, kdy bude známo větší rozšíření této choroby.

Malárie

  • Malárie se běžně vyskytuje po celé zemi včetně měst Dillí a Bombaj. Výjimkou jsou pouze oblasti s nadmořskou výškou do 2 000 metrů v regionech Himáčalpradéš, Džammú, Kašmír a Sikkim.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.