Izrael

Povinné očkování

  • Žádné povinné očkování.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Izraele si raději nechte překontrolovat platnost očkování proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem cestujícím. K přenosu této choroby dochází zejména skrze kontaminované jídlo a pití.
  • Hepatitida B – očkování proti této nemoci se doporučuje jen těm osobám, které do Izraele jedou na delší časové období, popřípadě spadají do některé z rizikových skupin. Jedná se zejména o ty, jež mohou přijít do kontaktu s lidskou krví či jinými tekutinami, popřípadě v zemi podstupují lékařský zákrok.
  • Břišní tyfus – očkováni by měly být všechny osoby, přičemž mimořádně ohroženy jsou ty, jež cestují do odlehlých a vesnických oblastí, kde je nízká úroveň hygieny.
  • Vzteklina – očkování by měly prodělat jen ty osoby, které mohou v Izraeli přijít do kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Riziko nákazy malárií je v Izraeli prakticky nulové.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.