Jemen

Povinné očkování

  • Zpráva o vakcinaci proti žluté zimnici je požadována od všech osob, které do Jemenu přijíždějí z oblastí s výskytem této nemoci. Očkování by mělo být staré alespoň 10 dní.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou do Jemenu si raději nechte překontrolovat platnost vakcinací proti spalničkám, záškrtu a tetanu.
  • Hepatitida A – tato vakcinaci se doporučuje všem osobám cestujícím do Jemenu. Přenos nemoci zpravidla probíhá zkrze kontaminované jídlo či pití.
  • Hepatitida B – podání vakcíny proti této nákaze se doporučuje pouze osobám, které budou v Jemenu pobývat dlouhodobě a jež mohou přijít do styku s lidskou krví či jinými tělesnými tekutinami, popřípadě v dané zemi podstoupí lékařský zákrok.
  • Břišní tyfus – riziko nákazy touto chorobou hrozí v podstatě jen v odlehlých oblastech, kde je úroveň hygieny velmi nízká.
  • Vzteklina – očkování proti vzteklině se radí pouze veterinářům a cestovatelům, u kterých je předpoklad bezprostředního kontaktu se zvířaty.

Malárie

  • Hrozba nákazy malárií je v Jemenu aktuální pouze v oblastech do 2 000 metrů nad mořem – kromě hlavního města Sana’a. Léky proti malárii Chloroquine v této zemi nejsou účinné.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.