Jihoafrická republika

Povinné očkování

  • Všichni cestující, jež do Jihoafrické republiky přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem.

Doporučené očkování

  • Rutinní očkování – před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám.
  • Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.
  • Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Jihoafrické republiky chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou.
  • Břišní tyfus – doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou.
  • Vzteklina – vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří.

Malárie

  • Malárie hrozí pouze v následujících oblastech země: provincie Mpumalanga a Limpopo, severovýchod KwaZulu-Natal, Národní park Kruger a okolí řeky Tugela.

Další možná rizika onemocnění

Míra nebezpečí

Upravit profil
.